Now showing items 1-1 of 1

  • Studium extrakce biologicky aktivních látek z bezových výlisků 

    Lošková, Tereza
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv v extraktech výlisků plodů bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. V první je popsána botanická charakteristika ...