Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modelování růstu mikroorganismů 

    Kecskésová, Viktória
    Cílem bakalářské práce bylo matematické modelování růstu mikroorganismů, konkrétně druhu Lactobacillus casei CCM 4798. Mikroorganismus byl kultivován v Erlenmeyerových baňkách technikou vsádkové kultivace. Živné média byly ...