Now showing items 1-1 of 1

  • Studium dispergace TiO2 pomocí kulového mletí 

    Gregůrek, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá přípravou disperzních suspenzí oxidu titaničitého vhodných pro materiálový tisk. Teoretická část se zabývá vlastnostmi disperzí, způsoby jejich přípravy a možnostmi analýzy velikosti částic ...