Now showing items 1-1 of 1

  • Studium tepelných vlastností sacharózy 

    Pecháčková, Kateřina
    Práce je zaměřena na studium tepelných vlastností materiálů, které se využívají k akumulaci tepla na bázi fázové přeměny. Jedná se především o alkoholy cukrů (mannitol, erythritol), resp. o sacharidy (sacharóza). Tepelné ...