Now showing items 1-2 of 2

  • Distribuce léčiv v čistírnách odpadních vod 

    Šilhánková, Lenka
    Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem – distribucí léčiv v odpadních vodách, u nichž byla prokázána toxicita na necílové organismy. Konkrétně řeší výskyt farmak ze skupiny beta-blokátorů, která se hojně ...
  • Stanovení nesteroidních protizánětlivých látek v odpadních vodách 

    Krůzová, Sabina
    Tato práce se zabývá výskytem nesteroidních a protizánětlivých léčiv v odpadních vodách. Jsou zde charakterizována tato léčiva a uvedeny konkrétní způsoby stanovení naproxenu a ibuprofenu ve vodě odebrané z čistírny odpadních ...