Now showing items 1-1 of 1

  • Vytváření kapalinové clony absorbéru 

    Straka, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá problematikou separace plynných znečišťujících složek ze směsi plynů do absorpční kapaliny s využitím absorbéru. Teoretická část se věnuje nejen popisu v praxi používaných absorpčních zařízení, ...