Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace pektinu ultrazvukovou spektroskopií 

    Trtek, Jan
    Pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým rozlišením byly zkoumány vlastnosti roztoků pektinu o různé koncentraci ve vodě. Dále byl zkoumán vliv rozpouštědla na změny chování pektinu v 0,15 M vodném roztoku chloridu ...