Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení vedlejších energetických produktů pomocí vybraných testů ekotoxicity 

    Král, Petr
    Tématem bakalářské práce je studium ekotoxicity vedlejších energetických produktů vznikajících v energetickém průmyslu. Teoretická část je zaměřena na současnou problematiku testování ekotoxicity odpadů, a to zejména na ...
  • Testy ekotoxicity na úrovni buněk 

    Procházková, Petra
    Endokrinní disruptory patří mezi významné polutanty životního prostředí. Nebezpečné jsou jak pro člověka, tak pro jiné organismy, tím, že ovlivňují jejich hormonální systém. Do prostředí se dostávají při výrobě, používání ...