Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování organických elektrochemických tranzistorů 

    Truksa, Jan
    Tématem práce je tvorba virtuálního modelu elektrického pole kruhového organického elektrochemického tranzistoru (OECT) a následné srovnání vypočítaných hodnot s reálným systémem rotačně symetrických elektrod. Rozložení ...