Now showing items 1-1 of 1

  • Studium protektivního účinku 3-hydroxybutyrátu a jeho derivátů 

    Černá, Klára
    Cílem této bakalářské práce je studium chemických chaperonů, jakožto ochranných látek enzymů před denaturačními procesy. V experimentální části práce byly zkoumány protektivní účinky pěti vybraných potenciálních protektivních ...