Now showing items 1-1 of 1

  • Fázově separované hydrogely z mikroemulzí 

    Kacvinská, Katarína
    Táto bakalárska práca je zameraná na tvorbu fázovo separovaného hydrogélu z mikroemulzie. Popisuje možnú prípravu, ktorej základom je mikroemulzia so solubilizovaným olejom v hydrofóbnych častiach katiónaktívneho tenzidu ...