Now showing items 1-1 of 1

  • Fotoelektrochemická oxidace vodných polutantů 

    Pachovská, Martina
    Bakalářská práce je zaměřena na využití fotochemických reakcí k odstraňování vodných polutantů, jako jsou organické kyseliny. Pro hodnocení fotochemické oxidace byla jako modelový polutant využita kyselina benzoová, u které ...