Now showing items 1-2 of 2

  • Distribuce syntetických vonných látek do vodního ekosystému 

    Freithová, Štěpánka
    Syntetické vonné látky jsou součástí mnoha výrobků spotřebního charakteru. Z těchto výrobků se látky dostávají do odpadních vod a při nedokonalém vyčištění dále i do vodního recipientu. Musk sloučeniny se nacházejí ve všech ...
  • Využití pilin jako substrátu pro biotechnologickou produkci PHA 

    Ladický, Peter
    Cieľom práce bolo štúdium vhodnosti hoblín a pilín ako substrátu pre mikrobiálnu produkciu PHA baktériami Burkholderia cepacia a Burkholderia sacchari. V experimentálnej časti práce bol skúmaný najvhodnejší spôsob hydrolýzy ...