• Interakce plasmidové DNA se sloučeninami lanthanoidů 

    Gőghová, Sabína
    V teoretické části bakalářské práce byl vypracován přehled literatury o izolaci a purifikaci plasmidové DNA, využití lanthanoidů jako neenzymatických nukleas a praktický význam sloučenin lanthanoidů v medicíně. V praktické ...