Now showing items 1-1 of 1

  • Vlastnosti nanokompozitu na bázi PHB a HNT 

    Stehnová, Ivana
    Bakalářská práce se zabývá nanokompozitem obsahujícím polyhydroxybutyrátovou matrici plněnou halloysitovými nanotrubkami. Shrnuje poznatky optimalizace povrchové úpravy plniva, kompatibility mezi plnivem a polymerem, ...