Now showing items 1-1 of 1

  • Produkce polyhydroxyalkanoátů pomocí Haloferax mediterranei 

    Valová, Kristýna
    Předložená bakalářská práce je zaměřena na studium vybraných vlivů na produkci biopolymerů, polyhydroxyalkanoátu (PHA) a extracelulárních polysacharidů (EPS), extrémně halofilní Archae Haloferax mediterranei. V teoretické ...