Now showing items 1-2 of 2

  • Huminové látky jako transportní médium pro výživu rostlin 

    Vlková, Markéta
    Bakalářská práce se vztahuje k problematice huminových látek a jejich využití v zemědělství prostřednictvím hydrogelových nosičů. Zabývá se postupným uvolňováním substancí, které by mohly sloužit jako lépe přístupná výživa ...
  • Tištěný galerijní dozimetr 

    Škarvadová, Adéla
    Bakalářská práce pojednává o osvětlení galerijních prostor a měření intenzity osvětlení v nich. Předmětem experimentálního studia jsou světlocitlivé kompozice pro přípravu jednorázových, tištěných a tenkovrstvých dozimetrů ...