Now showing items 1-2 of 2

  • Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem 

    Chludilová, Markéta
    Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev porézního oxidu titaničitého. Roztoky pro tvorbu tenkých vrstev byly připraveny pomocí sol-gelové metody a to smícháním TTIP, polyethylenglykolu o molekulové hmotnosti 1500 a ...
  • Studium vlastností tištěných tenkých vrstev grafenu 

    Zdražil, Lukáš
    Práce je zaměřena na studium tenkých vrstev grafénu, které mohou být využity jako součásti fotovoltaických článků. Tenké vrstvy jsou připravovány materiálovým tiskem a následně charakterizovány pomocí optické mikroskopie ...