Now showing items 1-2 of 2

  • Pokročilá keramika pro tkáňové inženýrství 

    Vojtíšek, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou keramických materiálů vhodných pro tkáňové inženýrství. Uměle vytvořené náhrady lidské tkáně můžeme rozdělit do několika generací. Patří tam inertní, bioaktivní a bioresorbovatelné ...
  • Studium interakcí biomateriálů s humánními buňkami 

    Maslonková, Ivana
    Bakalárska práca bola zameraná na zavedenie techník kultivácie ľudských buniek in vitro a optimalizácii ich využitia v testoch cytotoxicity, prípadne na štúdium interakcií s biomateriálmi a s pripravenými organicko-anorganickými ...