Now showing items 1-1 of 1

  • Volná povrchová energie plazmových polymerů 

    Klepáčková, Barbora Bella
    Tato práce se zabývá studiem změn volné povrchové energie organokřemičitých plasmových polymerů na základě jejich rozdílných depozičních podmínek. Výpočet volné povrchové energie byl proveden pomocí Owens-Wendt-Kaelble, ...