• Netradiční potraviny s obsahem probiotických bakterií 

    Sobotková, Markéta
    Probiotické mikroorganismy jsou obsaženy kromě běžných mléčných produktů také v netradičních potravinách konzumovaných zejména v asijských zemích. V práci je uveden přehled vybraných méně obvyklých potravin s obsahem ...