Show simple item record

Measurement of magnetic quantities - estimation of the uncertainty

dc.contributor.advisorHavlíková, Mariecs
dc.contributor.authorŠlichta, Pavolcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:45:41Z
dc.date.available2018-10-21T20:45:41Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠLICHTA, P. Kvantifikace nejistot měření magnetických veličin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94239cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58709
dc.description.abstractTáto diplomová práca obsahuje prehľad stanovenia neistôt merania priamych a nepriamych meraní. Popisuje spôsob vytvorenia magnetického poľa pomocou Helmholtzovej cievky a bližší popis niektorých princípov snímačov magnetického poľa. V práci sa taktiež nachádza popis experimentov a vplyvy pôsobiace na tieto experimenty. Záverečná časť sa zaoberá kvantifikáciou neistôt meraných experimentov a diskusiou výsledkov týchto meraní.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis contains an overview of determining measurement uncertainties of direct and indirect measurements. It describes a way of creating a magnetic field with the help of Helmholtz coil and a more detailed description of some principles of magnetic field sensors. This thesis also contains a description of the experiments and the factors influencing them. The last part deals with the quantification of uncertainties from measured experiments and with the discussion of the results from these measurements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectneistoty meraniacs
dc.subjectHelmholtzova cievkacs
dc.subjectmagnetické snímačecs
dc.subjectfluxgate snímačecs
dc.subjectHallov javcs
dc.subjectHallove snímačecs
dc.subjectAMR snímačecs
dc.subjectGMR snímačecs
dc.subjectTMR snímačecs
dc.subjectmagneto-optické snímačecs
dc.subjectNMR snímačecs
dc.subjectESR snímačecs
dc.subjectetalóny magnetického poľacs
dc.subjectmeasurement uncertaintyen
dc.subjectHelmholtz coilen
dc.subjectmagnetic sensorsen
dc.subjectfluxgate sensorsen
dc.subjectHall efecten
dc.subjectHall effect sensorsen
dc.subjectAMR sensorsen
dc.subjectGMR sensorsen
dc.subjectTMR sensorsen
dc.subjectmagneto-optic sensorsen
dc.subjectNMR sensorsen
dc.subjectESR sensorsen
dc.subjectetalon of the magnetic uniten
dc.titleKvantifikace nejistot měření magnetických veličincs
dc.title.alternativeMeasurement of magnetic quantities - estimation of the uncertaintyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-08-31-11:34:04cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94239en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:46:01en
sync.item.modts2020.03.31 16:46:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠedivá, Soňacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record