Show simple item record

Cekyne, district of Prerov

dc.contributor.advisorMarek, Jiřícs
dc.contributor.authorHlavičková, Alžbětacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:53:49Z
dc.date.available2018-10-21T20:53:49Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHLAVIČKOVÁ, A. Čekyně, místní část města Přerova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.cs
dc.identifier.other90787cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58731
dc.description.abstractVesnice Čekyně spadá pod městskou část Přerov VII. Srdcem vesnice je náves, která je její nejstarší částí. Ve své práci se zaměřuji na revitalizaci návsi od drobných urbanistických zásahů (lampa, zastávka, úprava povrchů, zeleň…) po větší architektonický prvek, kterým je komunitní bydlení pro seniory. Do začátku 80. let minulého století byla náves ze všech stran uzavřená venkovskými domy. V současnosti je tvar návsi narušen stavbou jednoty z akce Z, která je umístěna uprostřed parcely a nijak nenavazuje na historické zastavění návsi. V dnešní době se nevyužívá a nachází se ve zchátralém stavu. I to byl hlavní důvod, který mě přivedl k myšlence navrátit do centra vesnice život výstavbou komunitního bydlení pro seniory. Výsledná forma domu vyplývá z venkovského podélného stavení o dvou na sebe kolmých křídlech, která vytváří vnitřní dvůr. Vracím se tedy k formě, jež na daném pozemku byla ještě před výstavbou z 80. let. Práce s archetypem je základním prvkem konceptu. Bydlení je určené jak pro aktivní samostatné lidi starší generace, tak pro lidi, jejichž péče je závislá na personálu. Sousedské vazby jsou základním pilířem komunitního bydlení.cs
dc.description.abstractThe village of Cekyne is officially registered as a district of the city of Prerov. Village centre consists of the square which is the oldest part of the village. This work is mainly focused on revitalization of the square. It contains small urban interventions like lamps, bus stop, greenery and one major architectural element - community housing for seniors. Until early 1980’s, there’re country houses surrounding the square from all sides. Since then, there’s been a self-service shop which disrupts the rural character of the village. Today the shop is closed and the building, where the shop sited, is deteriorating. The condition of this building and disturbed appearance of the square were the main reasons why I decided to bring a new life to the village centre through the community house for seniors. The concept of the community house is based on typical country houses which had formed the village square in the past. The community house is intended for active old generation as well as people who need professional care. Neighborly ties are the mainstay of this community housing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČekyněcs
dc.subjectnávescs
dc.subjectkomunitní bydlení pro seniorycs
dc.subjecturbanistické zásahycs
dc.subjectCekyneen
dc.subjectsquareen
dc.subjectcommunity housing for seniorsen
dc.subjecturban interventionsen
dc.titleČekyně, místní část města Přerovacs
dc.title.alternativeCekyne, district of Preroven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-31cs
dcterms.modified2016-05-31-17:44:46cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid90787en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:28:27en
sync.item.modts2020.03.31 16:22:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeDehner, Lubomírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. arch. Peter Daniel, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (člen) doc. Michal Hronský (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record