Show simple item record

Socio-cultural centre with townhall for the district Brno-Kohoutovice

dc.contributor.advisorSochor, Jancs
dc.contributor.authorValošková, Terezacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:19:00Z
dc.date.available2019-05-17T02:19:00Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationVALOŠKOVÁ, T. Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.cs
dc.identifier.other93257cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58743
dc.description.abstractZ teoretického hlediska jsem koncept budovy radnice postavila na třech hodnotách: otevřenosti, podpoře komunity a transparentnosti. Otevřenost chápu ve dvou rovinách: doslovně, tedy jako zpřístupnění budovy nejen v rámci otevírací doby radnice, a přeneseně, jako otevřenost jiným, než byrokratickým funkcím, a tedy i jiným lidem, než úředníkům. Radnice by měla také podporovat soudržnost i dynamiku místní komunity. Nemusí být jen formálním prostředím, kde lidé tráví co nejméně svého času, naopak může být prostorem, kde se lidé budou chtít pozdržet a setkávat. Hodnota transparentnosti je dle mého v politickém i společenském prostředí zásadní. Radnice může, a měla by, dát občanům nahlédnout do pracovního prostoru úředníků, stejně tak oni by neměli být odtrženi od dění ve městě. Vzájemný tok informací a vjemů může být přínosný pro obě strany.cs
dc.description.abstractFrom a theoretical perspective, concept of City Hall building is built on three values: openness, transparency and community support. I understand these values at two perspektive: literally, as access to buildings not only in the opening hours of the town hall, and figuratively, as openness to other than bureaucratic functions. Town Hall should also promote cohesion and dynamism of the local community. Not just a casual setting where people spend just a neccesary time, but a space where people will want to delay a meeting. The value of transparency in my political and social environment is essential. Town Hall can, and should, give citizens view into the working space officials, as well they should not be cut off from events in the city. Flow of information to and perceptions can be beneficial for both sides.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArchitekturacs
dc.subjectkomunitní centrumcs
dc.subjectradnicecs
dc.subjectBrnocs
dc.subjectkulturní sálcs
dc.subjectspolečenský sálcs
dc.subjectřešení veřejného prostoru sídlištěcs
dc.subjectstavění na sídlištics
dc.subjectfoyercs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjecttransparentnostcs
dc.subjectotevřenostcs
dc.subjectArchitectureen
dc.subjectcommunity centeren
dc.subjecttown hallen
dc.subjectBrnoen
dc.subjectcultural hallen
dc.subjectballroomen
dc.subjectpublic space settlement solutionsen
dc.subjectbuilding on the estateen
dc.subjectfoyeren
dc.subjectconcepten
dc.subjecttransparencyen
dc.titleSpolečensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicíchcs
dc.title.alternativeSocio-cultural centre with townhall for the district Brno-Kohoutoviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-05-30cs
dcterms.modified2016-05-30-15:46:51cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid93257en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:22:44en
sync.item.modts2019.05.18 20:31:22en
dc.contributor.refereePechman, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record