Show simple item record

Order Analysis

dc.contributor.advisorBeneš, Petrcs
dc.contributor.authorHonc, Lukášcs
dc.date.accessioned2016-06-07T11:55:13Z
dc.date.available2016-06-07T11:55:13Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHONC, L. Řádová analýza signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94469cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58805
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá řádovou analýzou signálů. První část práce popisuje běžně používané metody pro řádovou analýzu včetně metod pro zpracování signálu vibrací a tachosondy. Součástí práce je stručný přehled veřejně dostupných nástrojů pro řádovou analýzu a podrobnější popis funkcí Sound and Vibration Measurement Suite (SVMS) rozšíření do LabVIEW od firmy National Instruments. Hlavním cílem práce je návrh a realizace vlastní knihovny pro řádovou analýzu jako rozšíření pro vývojové prostředí LabVIEW, ve které budou naimplementované běžné metody pro řádovou analýzu signálu včetně podpůrných funkcí pro zpracování signálu z akcelerometru a tachosondy. Třetí část práce je pojata jako popis a návod k použití naimplementované knihovny. V poslední části práce jsou pak jednotlivé funkce vytvořené knihovny porovnány s analogickými funkcemi v SVMS knihovně od National Instruments na simulovaných i reálných datech.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with order analysis. The first part of the thesis describes common methods for order analysis and methods for processing tacho and vibration signal. The second part contains a brief description of some open source tools for order analysis focusing on Sound and Vibration Measurement Suite (SVMS) package for LabVIEW by National Instruments company. The main purpose of the thesis has been designing and realization of own library for order analysis as a plugin for development tool LabVIEW. In the library, there are implemented methods for order analysis including basic functions for processing vibration and tacho signal. Their brief description with manual for its usage is in the third part of the thesis. In the last chapter, implemented functions are compared with those, which are implemented in SVMS by National Instruments, using both simulated and real data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza signálůcs
dc.subjectřádová analýzacs
dc.subjectsynchronní průměrování a filtracecs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectvibrodiagnostika točivých strojůcs
dc.subjectmonitoring a údržba založená na měření vibrací.cs
dc.subjectSignal analysisen
dc.subjectorder analysisen
dc.subjectorder trackingen
dc.subjectsynchronous averaging and filtrationen
dc.subjectvibrationen
dc.subjectvibrodiagnostics of rotating machinesen
dc.subjectvibration based monitoring and maintenance.en
dc.titleŘádová analýza signálůcs
dc.title.alternativeOrder Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.extent3.60 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-10-12:57:26cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94469en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:07:53en
sync.item.modts2021.11.08 12:16:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePikula, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record