Show simple item record

Surface free energy of plasma polymers

dc.contributor.advisorČech, Vladimíren
dc.contributor.authorKlepáčková, Barbora Bellaen
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:11Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:11Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKLEPÁČKOVÁ, B. Volná povrchová energie plazmových polymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other86815cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58828
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem změn volné povrchové energie organokřemičitých plasmových polymerů na základě jejich rozdílných depozičních podmínek. Výpočet volné povrchové energie byl proveden pomocí Owens-Wendt-Kaelble, Wu a acido-bazické teorie. K měření kontaktních úhlů bylo použito čtyř různých testovacích kapalin (voda, formamid, dijodmethan a glycerol). Pro tenké vrstvy plasmového tetravinylsilanu připraveného s efektvním výkonem 2, 10, 25, 70 a 150 W byla naměřená volná povrchová energie mírně vzrůstající.en
dc.description.abstractChanges of free surface energy of organosilicon plasma polymers according to their different deposition conditions were studied in this thesis. The free surface energy was evaluated using the Owens-Wendt-Kaelble, Wu and acid-base theory. Four different test liquids were used to determine contact angles (water, form amide, diiodomethane and glycerol). Measuring tetravinylsilane thin films with effective power of 2, 10, 25, 70 and 150 W showed a slightly increasing surface free energy.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplazmové polymeryen
dc.subjectorganokřemičitanyen
dc.subjectsmáčivosten
dc.subjectvolná povrchová energieen
dc.subjectkontaktní úhelen
dc.subjectplasma polymerscs
dc.subjectorganosiliconscs
dc.subjectwettabilitycs
dc.subjectsurface free energycs
dc.subjectcontact anglecs
dc.titleVolná povrchová energie plazmových polymerůen
dc.title.alternativeSurface free energy of plasma polymerscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-16-07:43:42cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid86815en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:56:46en
sync.item.modts2021.11.12 13:18:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDzik, Petren
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce a odpověděla na otázky členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record