Show simple item record

Acetic acid as a side product of metabolism of PHA producing bacteria

dc.contributor.advisorObruča, Stanislavcs
dc.contributor.authorRyšavá, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:08Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:08Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationRYŠAVÁ, L. Kyselina octová jakožto vedlejší produkt metabolismu bakterií produkující PHA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88135cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58857
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na experimentální studium produkce kyseliny octové jakožto vedlejšího produktu metabolismu bakterií produkující PHA. Praktická část této bakalářské práce se zabývá vlivem přidaného substrátu do média na nárůst biomasy, na produkci PHA a na tvorbu organických kyselin u kmenů, které potenciálně nacházejí své uplatnění při průmyslové produkci PHA – Cupriavidus necator H16, Burkholderia sacchari, Burkholderia cepacia. Nejvyšších výtěžků organických kyselin bylo dosaženo u bakterie Burkholderia sacchari při kultivaci na minerálním médiu s glukózou jako substrátem. Následující část práce je zaměřena na stanovení viability mikroorganismů pomocí průtokové cytometrie, kde bakterie Cupriavidus necator H16, Burkholderia sacchari, Burkholderia cepacia byly vystaveny vybraným stresovým faktorům.cs
dc.description.abstractThe Bachelor´s thesis deals with experimental study production of acetic acid as a side product of metabolism of PHA producing bacteria. Experimental part of work deals with the impact of used substrate on the biomass growth, PHA production and the formation of organic acids in strains that can potentially find their application in industrial production of PHA – Cupriavidus necator H16, Burkholderia sacchari, Burkholderia cepacia. The highest yields of organic acid have been reached on Burkholderia sacchari when cultivated on mineral medium with glucose. The last part of the thesis is focused on determining the viability of micro organisms using flow cytometry where bacteria Cupriavidus necator H16, Burkholderia sacchari, Burkholderia cepacia were exposed to selected stress factors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyhydroxyalkanoáty (PHA)cs
dc.subjectacetátcs
dc.subjectpřepnutí metabolismu acetátucs
dc.subjectCupriavidus necator H16cs
dc.subjectBurkholderia saccharics
dc.subjectBurkholderia cepacia.cs
dc.subjectPolyhydroxyalkanoates (PHAs)en
dc.subjectacetateen
dc.subjectacetate switchen
dc.subjectCupriavidus necator H16en
dc.subjectBurkholderia saccharien
dc.subjectBurkholderia cepacia.en
dc.titleKyselina octová jakožto vedlejší produkt metabolismu bakterií produkující PHAcs
dc.title.alternativeAcetic acid as a side product of metabolism of PHA producing bacteriaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-14cs
dcterms.modified2016-06-15-11:07:26cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88135en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:04:22en
sync.item.modts2020.03.31 18:07:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeObručová,, Hanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceMárová: jakým způsobem je kyselina octová exkretována z buněk Pekař: proč je koncentrace kyseliny octové tak nízkács
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record