Show simple item record

Evolution of structural components for building constructions in České Budějovice

dc.contributor.advisorKomosná, Miladacs
dc.contributor.authorŠetina, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:31:26Z
dc.date.available2018-10-21T19:31:26Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠETINA, O. Vývoj konstrukčních prvků u staveb v Českých Budějovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91138cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58861
dc.description.abstractTato práce řeší urbanistický a stavební vývoj města České Budějovice a to jak z historického hlediska, tak i vývoj konstrukčních prvků staveb (rezidenční výstavba). Tato práce se dělí na dvě základní části. V teoretické části je popsána základní terminologie a historické události vzniku města České Budějovice a vznik jednotlivých městských částí a jsou zde uvedeny i příslušné mapové podklady. V aplikační části se již řeší, jak se stavby vyvíjely a měnily v průběhu jednotlivých časových období. Vývoj výstavby je rozdělen do čtyř časových úseků (do roku 1918, v letech 1918 - 1948, v letech 1948 - 1993 a od roku 1993 do současnosti). V každém období je popsán historický vývoj, popsáno stavebně-konstrukční řešení staveb, architektonické řešení staveb a jsou zde uvedeny konkrétní příklady staveb a lokalit. V této části se také řeší možný budoucí rozvoj rezidenční výstavby s ohledem na územní plán a limity rozvoje. Cílem práce je zpracovat přehled o historickém vývoji, konstrukčních prvcích staveb ve zvolené lokalitě od samého počátku výstavby dané lokality po současnost a nastínit možný budoucí rozvoj města.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on urban and constructional development of the city České Budějovice both from the historical point of view as well as from the perspective of the development of structural elements of buildings. The thesis dividend into two parts. The theoretical part describes the basic terminology, historical events establishing České Budějovice and formativ of individual city districts. It also contains relevant maps. The second one, application part deals with the development and changes of buildings during different time periods. Development of construction is divided into four time periods (until 1918, 1918-1948, 1948-1993 and from 1993 to the present). In each time period the historical development, constructional solutions and architectural design of buildings are descibed and specific examples of buildings and locations are given. This part of the thesis also deals with possible future development of residential areas considering the spatial plan and limits of development. The aim of the thesis is to compile an overview of historical development and constructional elements of buildings in the selected area from the beginning of the construction of the site to present and outline a possible future development of the city.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVývoj výstavbycs
dc.subjectrezidenční nemovitostcs
dc.subjectČeské Budějovicecs
dc.subjectanalýza vývojecs
dc.subjectlokalitacs
dc.subjectrezidenční suburbanizacecs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectobytná čtvrťcs
dc.subjecturbanistické oblastics
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectpamátkově chráněné objektycs
dc.subjectúzemícs
dc.subjectrozvoj obytných oblastícs
dc.subjecthistorie.cs
dc.subjectDevelopment of constructionen
dc.subjectresidential real estateen
dc.subjectČeské Budějoviceen
dc.subjectanalysis of the developmenten
dc.subjecthabitaten
dc.subjectresidential suburbanizationen
dc.subjectapartment houseen
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectresidential districten
dc.subjecturban areasen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectlisted buildingsen
dc.subjectlanden
dc.subjectdevelopment of residential areasen
dc.subjecthistory.en
dc.titleVývoj konstrukčních prvků u staveb v Českých Budějovicíchcs
dc.title.alternativeEvolution of structural components for building constructions in České Budějoviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-29cs
dcterms.modified2016-06-29-11:54:23cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91138en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:33:33en
sync.item.modts2019.04.03 15:10:45en
dc.contributor.refereeOuroda, Vlastislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record