Show simple item record

Efficiency Improvement Proposal of Machining Process of Pinion Gearing

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorPangrác, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:21Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:21Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPANGRÁC, P. Návrh na zefektivnění procesu obrábění ozubení pastorku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92634cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58884
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá procesem obrábění ozubení pastorku ve spolupráci se společností Šmeral Brno a.s. Úvod je zaměřen na základní popis samotného předmětu studie – pastorku. Druhá část zahrnuje obecnou problematiku výroby ozubených kol a jejich kontrolu. Třetí kapitola si klade za cíl analýzu stávajícího stavu, stanovení jeho silných a slabých stránek. Těžiště práce tvoří výběr stroje a nástrojů, návrh technologického procesu obrábění pastorku pro 5-osé obráběcí centrum a stanovení strojních časů. V závěru je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení navrženého postupu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the machining process of pinion gearing in the company Šmeral Brno a.s. The first part aims at the basic description of the thesis subject – the pinion. General gear machining technologies and its inspection is processed in the second part. The third part is focused on the description of the current machining process, its weaknesses and strengths. The main part consists of the machinery and tool choice, of the proposal of the gearing technological process for five-axis machining center and of the production time calculations. In conclusion, technological and economic impacts of the proposal are evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpastorekcs
dc.subjectdvojitě šikmé ozubenícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectCAD/CAMcs
dc.subjectpinionen
dc.subjectdouble helical gearen
dc.subjectmillingen
dc.subjectCAD/CAMen
dc.titleNávrh na zefektivnění procesu obrábění ozubení pastorkucs
dc.title.alternativeEfficiency Improvement Proposal of Machining Process of Pinion Gearingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:02cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92634en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:19:15en
sync.item.modts2020.03.31 01:33:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZemčík, Oskarcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Karel Neužil (člen)cs
but.defenceV průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Metody měření ozubení 2. Tepelné zpracování vyráběné součásti 3. Zdůvodnění volby stroje 4. Kvalita opracování obráběné plochy Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record