Show simple item record

Properties and production of microbial lipases

dc.contributor.advisorOmelková, Jiřinask
dc.contributor.authorMartinková, Patríciask
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:04Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMARTINKOVÁ, P. Vlastnosti a produkce mikrobiálních lipáz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other90590cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58890
dc.description.abstractBakalárska práca je zameraná na testovanie kultivačných médií pre rast rôznych kmeňov kvasiniek produkujúcich lipolytické enzýmy a na štúdium vplyvu zloženia kultivačných médií na produkciu lipolytických enzýmov. Teoretická časť práce uvádza charakteristiku lipolytických enzýmov, ich vlastnosti, zdroje, podmienky pre produkciu a možnosti aplikácie. V experimentálnej časti práce bolo použitých celkom 8 kmeňov kvasiniek a to 2 kmene Yarrowia lipolytica, 2 kmene Kluyveromyces lactis, Cryptococcus saitoi, Candida intermedia, Candida oleophila a Debaryomyces hansenii, ktoré boli kultivované na 4 médiách o rôznom zložení. V priebehu kultivácie bol sledovaný nárast biomasy a na základe toho boli spracované rastové krivky. Vybrané kmene kvasiniek boli testované v priebehu kultivácie na lipolytickú aktivitu, enzýmov viazaných na bunku i extracelulárnych enzýmov, ktorá bola zmeraná spektrofotometricky. Produkcia lipolytických enzýmov sa líšila v závislosti na použitom kultivačnom médiu.sk
dc.description.abstractBachelor´s thesis is focused on testing the culture media for growing various strains of yeasts, producing lipolytic enzymes and to study the influence of culture media composition on the production of lipolytic enzymes. Theoretical part of this thesis states the characteristics of lipolytic enzymes, their properties, sources, conditions for their production and the possibilities of their application. Together 8 strains of yeasts were used in the experimental part of the thesis, namely 2 strains of Yarrowia lipolytica, 2 strains of Kluyveromyces lactis, Cryptococcus saitoi, Candida intermedia, Candida oleophila and Debaryomyces hansenii, which were cultivated on 4 media with different compounds. During the cultivation the growth of biomass was monitored and growth curves were formed based on these results. Selected strains of yeasts were tested during the process of cultivation for lipolytic activity of two types of enzymes – enzymes bonded to the cellular structure and extracellular enzymes, which were measured by spectrophotometer. Production of lipolytic enzymes varied depending on applied culture medium.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlipolytické enzýmysk
dc.subjectkvasinkysk
dc.subjectlipolytická aktivitask
dc.subjectkultivačné médiásk
dc.subjectLipolytic enzymesen
dc.subjectyeastsen
dc.subjectlipolytic activityen
dc.subjectculture mediumen
dc.titleVlastnosti a produkce mikrobiálních lipázsk
dc.title.alternativeProperties and production of microbial lipasesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-20-09:25:45cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid90590en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:00:45en
sync.item.modts2020.03.30 13:43:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeReichstädter, Mareksk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Obruča: Měření aktivity sedimentu ? Použití měření aktivity na stanovení lipas ? doc. Španová: Příprava vzorku ? Rozdíly mezi kvasinkami v produkci lipas ? prof. Márová: Vyjádření aktivity na jaké množství vzorku ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record