Show simple item record

Polymers based on epoxydized oils

dc.contributor.advisorPřikryl, Radekcs
dc.contributor.authorZálešáková, Romanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:35:49Z
dc.date.available2018-10-21T17:35:49Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationZÁLEŠÁKOVÁ, R. Polymery na bázi epoxidizovaných olejů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other91096cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58895
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je studium materiálů na bázi epoxidizovaných rostlinných olejů, výroba testovacích těles z vybrané matrice a stanovení její mechanických a termických vlastností. Teoretická část práce se zabývá epoxidovými pryskyřicemi, jejich strukturou a vytvrzováním. Následně se věnuje obecnému popisu rostlinných olejů a jejich epoxidizací. Experimentální část se zabývá vytvrzováním epoxidových pryskyřic tvrdidly, která jsou na bázi anhydridů dikarboxylových kyselin. Bylo testováno vytvrzování epoxidizovaného sójového oleje s různými anhydridovými tvrdidly a také vytvrzování směsi s komerčním systémem. Z vybraných směsí byla připravena testovací tělesa, která byla podrobena tahové, ohybové a rázové zkoušce, TGA a DMA.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor’s thesis is study of materials based on epoxidized vegetables oils, production of test specimens of selected matrix and assessment of its mechanical and thermal properties. The theoretical part deals with epoxy resins, their structure and curing. Then it deals with general description of vegetable oils and their epoxidization. Experimental part describes curing of epoxy resin by hardeners, based on carboxylic acid anhydrides. Curing epoxidized soybean oil was tested with different anhydride hardeners and curing the mixture with commercial epoxy system. Test specimens were prepared from selected mixtures. Specimens were studied by tensile, bending and impact test, TGA and DMA.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolymerní matricecs
dc.subjectepoxidové pryskyřicecs
dc.subjectvytvrzování anhydridycs
dc.subjectepoxidacecs
dc.subjectepoxidizovaný rostlinný olejcs
dc.subjectPolymer matrixen
dc.subjectepoxy resinen
dc.subjectanhydride curing agentsen
dc.subjectepoxidationen
dc.subjectepoxidized vegetables oilen
dc.titlePolymery na bázi epoxidizovaných olejůcs
dc.title.alternativePolymers based on epoxydized oilsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-16-07:43:43cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid91096en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:04:08en
sync.item.modts2020.03.31 15:14:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTocháček, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen)cs
but.defenceStudentka přednesla ve svém vystoupení dobré výsledky své bakalářské práce. Prezentace byla jak po obsahové tak formální stránce dobrá a splnila požadavky kladené na FCH na bakalářskou práci. Dotazy oponenta i členů komise zodpověděla velmi správně a prokázala, že má uspokojivé znalosti o tématu řešeném v bakalářské práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record