Show simple item record

Production of flanges using the procedure PPAP , and ISO 9001

dc.contributor.advisorMouralová, Kateřinacs
dc.contributor.authorProkeš, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:10:08Z
dc.date.available2019-05-17T06:10:08Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPROKEŠ, T. Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91751cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58900
dc.description.abstractPrvní část diplomové práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu jakosti v malém podniku dle normy ISO 9001, následně procesem schvalování součásti do sériové výroby dle metodiky PPAP. V této části jsou řešeny především požadavky normy ISO 9001, statistická kontrola výroby a samotná certifikace podniku dle normy ISO 9001. Druhá část je zaměřena na problematiku sériové výroby příruby, za využití technologického zázemí společnosti Kovosobotka. V závěru práce jsou zohledněny i nedostatky výroby. Práce je ukončena technickoekonomickým zhodnocením výroby vzorové součásti.cs
dc.description.abstractIn the first part of this thesis is described implementation of quality management system in a small company according to ISO 9001. Next part is about production process by method PPAP. In this section is solved primarily ISO 9001 standard, statistical control of production and certification company according to requirements of ISO 9001. Second part is focused on mass production of flange by using the company facilities Kovobrábění Sobotka. In the end of thesis are reflected weaknesses of production. In the conclusion is described technical and economic evaluation of implementation QMS and machining sample parts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPPAPcs
dc.subjectISO 9001cs
dc.subjectSériová výrobacs
dc.subjectKovoobrábění sobotkacs
dc.subjectCNC frézkacs
dc.subjectSouřadnicový měřící systémcs
dc.subjectPDCAcs
dc.subjectMSAcs
dc.subjectdatabáze plánu výroby a nástrojůcs
dc.subjectIMDS databázecs
dc.subjectPPAPen
dc.subjectISO 9001en
dc.subjectserial productionen
dc.subjectmetal Sobotkaen
dc.subjectCNC milling machineen
dc.subjectcoordinate measuring systemen
dc.subjectPDCAen
dc.subjectMSAen
dc.subjectdatabase production plan and toolsen
dc.subjectIMDS databaseen
dc.titleVýroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001cs
dc.title.alternativeProduction of flanges using the procedure PPAP , and ISO 9001en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-27-07:04:29cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91751en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:22:10en
sync.item.modts2020.03.30 22:49:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZahradníček, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jak je na obr. 13.1 zamezeno pohybu jednotlivých tyčí vůči sobě? 2) Proč vychází analýza MSA uvedená v příloze 4 tak dobře? 3) Proč vychází ukazatel způsobilosti Cpk tak nízký? 4) Dělení materiálu pásovou pilou. 5) Přesnost dělených polotovarů. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record