Show simple item record

Study of interactions of biomaterials with human cell cultures.

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorMaslonková, Ivanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:12Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:12Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationMASLONKOVÁ, I. Studium interakcí biomateriálů s humánními buňkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.cs
dc.identifier.other88240cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58929
dc.description.abstractBakalárska práca bola zameraná na zavedenie techník kultivácie ľudských buniek in vitro a optimalizácii ich využitia v testoch cytotoxicity, prípadne na štúdium interakcií s biomateriálmi a s pripravenými organicko-anorganickými nanočasticami. V teoretickej časti boli opísané základné podmienky kultivácie, charakteristika keratinocytov ako bunkových kultúr vhodných pre testovanie, základné charakteristiky pripravovaných častíc a krátka rešerš o najpoužívanejších testoch pre zisťovanie toxicity charakterizovaných častíc. V experimentálnej časti bola prevedená optimalizácia prípravy strieborných častíc, kde bolo ako najvhodnejšie redukčné činidlo vybraná maltóza. Priemerná veľkosť takto pripravených častíc bola 35 nm. V práci bola testovaná aj možnosť prípravy kombinovaných organicko-anorganických častíc. Pripravené boli lipozómové častice, PHB častice, alginátové častice a chitozanové častice, do ktorých boli enkapsulované pripravené strieborné nanočastice. Ako najlepšie z pripravených kombinovaných častíc boli vyhodnotené lipozómové častice pripravené pomocou ultrazvuku. Ako bunkové línie pre skúmanie interakcií častíc s humánnymi bunkami boli vybraté ľudské keratínocyty. V rámci práce boli zavedené metódy kultivácie a pasážovania keratínocytov, boli optimalizované podmienky práce s bunkovými kultúrami a ich využitia k testovaniu cytotoxicity pomocou MTT testu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis was focused on introducing of techniques of cultivation of human cells in vitro and optimization of their uses in variety of cytotoxicity tests. Further, in this work were studied also interactions of cells with biomaterials and prepared organic-inorganic nanoparticles. In the theoretical part the basic conditions of cell cultivation, the characteristics of keratinocytes as cell cultures, basic characteristics of particles and also short search about the most used tests of cytotoxicity on various cells systems were described. The experimental part was focused on the optimizing the preparation of silver particles, where maltose was chosen as the most appropriate reduction agent. The average size of these prepared particles was 35 nm. The possibility of preparation of combined organic-inorganic particles including liposome particles, PHB particles, alginate particles and chitosan particles was also tested in the thesis. Later, the silver nanoparticles were encapsulated into these organic-inorganic particles as an inorganic component. The liposome particles prepared by ultrasound were evaluated as the most stable of all the other prepared particles. Human keratinocytes were chosen as the cell cultures that were needed for the observation of the particle interactions with human cells. In this work basic methods of cell cultivation and passage were introduced. Conditions of experimental work in cell culture laboratory were setting and possible application of cell cultures to cytotoxicity testing by MTT was tested.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkeratínocytycs
dc.subjectcytotoxicitacs
dc.subjectbiomateriálycs
dc.subjectorganicko-anorganické časticecs
dc.subjectnanočasticecs
dc.subjectkeratinocytesen
dc.subjectcytotoxicityen
dc.subjectbio-materialsen
dc.subjectorganic-inorganic particlesen
dc.subjectnanoparticlesen
dc.titleStudium interakcí biomateriálů s humánními buňkamics
dc.title.alternativeStudy of interactions of biomaterials with human cell cultures.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2016-06-16-14:44:36cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88240en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:09:35en
sync.item.modts2019.05.18 11:44:43en
dc.contributor.refereeKostovová, Ivetacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record