Show simple item record

Analysis of measured parameters of the cardiovascular system

dc.contributor.advisorKratochvíla, Jiřícs
dc.contributor.authorLysoň, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:19:55Z
dc.date.available2019-05-17T14:19:55Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLYSOŇ, J. Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other61160cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/5892
dc.description.abstractTato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení krevního tlaku a tepové frekvence je navržena vlastní ověřovací metoda. Pomocí statistického postupu ověřování hypotéz v této problematice jsou vyhodnoceny výsledky měření. Pro analýzy naměřených dat v časové a frekvenční oblasti byl využit program Matlab, do kterého byly naměřené průběhy importovány. Byly vytvořeny funkce, které jsou v prostředí Guide implementovány do grafické podoby programu.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis talks about the measurement of heart electrical activity by twelve lead ECG. The diagnostic system Biopac is used for measurement, featured by the computer program Acqknowledge. The own authentic method is designed to detect effect of load on increasing in blood pressure and heartbeat. Using a statistical procedure for testing hypotheses in this area the measurement results will be evaluated. For the analysis of measured data in time and frequency domain was used program Matlab, in which the measured results were imported. It was created functions that are implemented in an medium of Guide to the graphic design program.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrokardiografiecs
dc.subjectEKGcs
dc.subjectsrdcecs
dc.subjectkrevní tlakcs
dc.subjectstatistický testcs
dc.subjectBiopaccs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectGuidecs
dc.subjectHRVcs
dc.subjecttachogramcs
dc.subjectvýkonové spektrum.cs
dc.subjectElectrocardiographyen
dc.subjectECGen
dc.subjecthearten
dc.subjectblood pressureen
dc.subjectstatistical hypothesis testingen
dc.subjectBiopacen
dc.subjectMatlaben
dc.subjectGuideen
dc.subjectHRVen
dc.subjecttachogramen
dc.subjectPSD.en
dc.titleAnalýza měřených parametrů kardiovaskulárního systémucs
dc.title.alternativeAnalysis of measured parameters of the cardiovascular systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-08-31cs
dcterms.modified2012-08-31-15:25:47cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid61160en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:57:42en
sync.item.modts2021.11.12 22:48:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVítek, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Jana Olivová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record