Show simple item record

Effect of the diameter of the nozzle on the 3D printer print quality

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorKutil, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:25:35Z
dc.date.available2018-10-21T20:25:35Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKUTIL, J. Vliv průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91766cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58962
dc.description.abstractPodstatou této diplomové práce je nalezení vlivu průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny. V první části práce je stručně charakterizována technologie Rapid Prototyping a popsán projekt RepRap. Druhá část popisuje stavbu experimentální FDM 3D tiskárny. V následující kapitole jsou popsány technologické parametry tisku a jejich vliv na tištěný výrobek. Experimentální část práce je zaměřena na zjištění vlivu průměru výtlačné trysky na mechanické vlastnosti, kvalitu ploch a přesnost tvarů výsledného výrobku a následně doporučení provozních parametrů.cs
dc.description.abstractThe matter of this thesis is to find the influence of the diameter of the nozzle on the 3D printer´s print quality. The first part briefly characterizes the Rapid Prototyping technology and describes the RepRap project. The second part describes the construction of the experimental FMD 3D printer. The following section deals with technical printing parametres and their influence on the printed product. The experimental part of the thesis is focused on the impact of the discharge nozzle diameter on the mechanical properties, surface quality and shape accuracy of the final product and on the following recommendations of operational parametres.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRepRapcs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectFDMcs
dc.subjecttryskacs
dc.subjectkvalita tiskucs
dc.subjectRepRapen
dc.subject3D printingen
dc.subjectFDMen
dc.subjectnozzleen
dc.subjectprint qualityen
dc.titleVliv průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárnycs
dc.title.alternativeEffect of the diameter of the nozzle on the 3D printer print qualityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:01cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91766en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:13:52en
sync.item.modts2021.11.08 12:45:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Jaromírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Existují nějaké doplňkové metody, které by zlepšily výslednou kvalitu povrchu vytisknutých vzorků? Měly by tyto metody vliv i na mechanické vlastnosti? 2)Proč jste u tahové zkoušky použil pouze materiál PLA? 3) Dokázal by jste říci, jaký dopad na výsledné vzorky by měly právě parametry, které jste nesledoval – rychlost a teplota tisku? Ovlivňují tyto parametry vůbec tištěný vzorek? 4) V jakém směru jste vyhodnocoval Ra a Rz? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record