Show simple item record

Risk Management of the Company

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorZavadil, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2018-05-17T11:01:23Z
dc.date.available2018-05-17T11:01:23Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationZAVADIL, J. Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91488cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58965
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem „Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu“ se zabývá problematikou řízení rizik vybraného procesu, analýzou těchto rizik a návrhem opatření, který povede ke snížení rizik ve společnosti Tizzi cukrárna & kavárna spadající pod TIZZI KM, spol. s r.o. První část práce se zaměřuje na vysvětlení relevantních pojmů pro snazší pochopení problematiky. V této části jsou popsány základní pojmy a metody pro řízení rizik. Druhá část práce se zaměřuje na analýzu současného stavu a analýzu rizik, které byly identifikovány v rámci vybraného procesu změny. V závěru práce jsou navržena doporučení a opatření, která povedou k minimalizaci rizika v podniku.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis titled „Risk Management of the Company“ deals with risk management of selected process, analyzing and optimizing risk in purpose to reduce the risk in the company TIZZI KM, spol. s r.o. The first part is focused on explanation of the relevant therms for better understanding. This part describes basic therms and methods of risk management. The second part is focused on the analysis of the current situation and analysis of the risks that have been identified based on the selected proces of the change. The final part is focused on proposed recommendations and measures that will minimize the risks in the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectměření rizikcs
dc.subjectsnižování rizikacs
dc.subjecthodnocení rizika.cs
dc.subjectRisken
dc.subjectRisk Analysisen
dc.subjectRisk Measurementen
dc.subjectRisk Reductionen
dc.subjectRisk Evaluation.en
dc.titleŘízení rizik u vybraného podnikatelského subjektucs
dc.title.alternativeRisk Management of the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-30cs
dcterms.modified2016-06-30-17:46:03cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91488en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:48:40en
sync.item.modts2019.05.18 01:29:28en
dc.contributor.refereeDočekal,, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record