Show simple item record

Optimalization of the assembly line of automotive headlamps in the HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. company

dc.contributor.advisorStrejček, Jancs
dc.contributor.authorHoplíček, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:53:47Z
dc.date.available2018-10-22T01:53:47Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationHOPLÍČEK, O. Optimalizace montážní linky předních světlometů automobilu ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58971
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na optimalizaci montážní linky předních světlometů automobilu BMW F30 LCI LED ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Mohelnice. Hlavním záměrem práce je v její první části rozbor současného stavu uspořádání montážní linky, toku materiálu a montážních postupů. Ve druhé části mé diplomové práce jsou navrženy možné varianty optimalizace. V poslední části práce je potom vybrána optimální varianta, která zefektivní celý montážní proces, případně i sníží počet pracovníků na lince a to na základě technického a ekonomického vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on optimizing of the assembly line of automotive headlamps BMW F30 LCI LED in the HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. Mohelnice company. The main intention of this thesis is in her first part the analysis of current status of arrangement assembly line, material flow and assembly procedures. In the second part of my thesis are proposed possible options for optimization. And in the last part of thesis is then selected optimal solution that streamlines the entire assembly process, possibly reducing the number of workers on the line and all based on technical and economic evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectmontážní linkacs
dc.subjectpřední světlomet automobilucs
dc.subjectBMW F30 LCI LEDcs
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectassembly lineen
dc.subjectautomotive headlampen
dc.subjectBMW F30 LCI LEDen
dc.titleOptimalizace montážní linky předních světlometů automobilu ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.ocs
dc.title.alternativeOptimalization of the assembly line of automotive headlamps in the HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-06-27-07:04:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:13:53en
sync.item.modts2021.11.08 12:39:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeZemčík, Oskarcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1.Odůvodnění nákladů na pořízení výrobní linky. 2.Určení počtu nevhodných šroubů na montážní lince. 3.Popis technologie sponkování. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record