Show simple item record

Earth fault locator testing on the model of unsymmetrical lines

dc.contributor.advisorTopolánek, Davidcs
dc.contributor.authorKohůt, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:03:11Z
dc.date.available2018-10-21T17:03:11Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOHŮT, M. Testování lokátoru poruch na nesymetrickém vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other94164cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58976
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá testováním lokátoru poruch na modelu nesymetrického vedení. Úvodní část práce popisuje funkce vybraného lokátoru, použitý algoritmus výpočtu místa poruchy, možnosti nastavení lokátoru a připojení lokátoru do sítě. Diplomová práce se v rámci své praktické části zabývá nastavením lokátoru poruch pro konkrétní testovací soustavu na modelu VN vedení a realizací testů s využitím nesymetrického modelu VN vedení. První část testování je zaměřena na ověření přesnosti lokátoru na nesymetrickém vedení. Druhé testování je poté určeno pro získání co nejpřesnější informace o vzdálenosti místa poruchy, kterou nám lokátor poruch může dát. Závěrečná část práce je zaměřena na ověření algoritmu pro zpřesnění výpočtu místa poruchy.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is about earth fault locator testing on the model of unsymmetrical lines. The introductory part of thesis describes the function of the selected locator, mainly for the used calculation algorithm of fault location, options setting of fault locator and connection of the locator to the network. Master’s thesis in its practical part deals, with the setting fault locator for a particular test system on the model of the MV line and implementation of selected testing on the model unsymmetrical lines. The first part of the testing is focusing on verify the accuracy locator on an unsymmetrical line. The second test is then designed for obtaining the most accurate information on the distance of the fault, which fault locator can give. The final part is focused on verification algorithm for more accurate calculation of the fault location.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlokátor poruchcs
dc.subjectdistribuční sítě vysokého napětícs
dc.subjectúčinně uzemněná síťcs
dc.subjectnehomogenní vedenícs
dc.subjectnesymetrické vedenícs
dc.subjectlokalizace poruchcs
dc.subjectFault locator; MV distribution system; solid earthed system; inhomogeneous lineen
dc.subjectunsymmetrical lineen
dc.subjectfault localizationen
dc.titleTestování lokátoru poruch na nesymetrickém vedenícs
dc.title.alternativeEarth fault locator testing on the model of unsymmetrical linesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:29cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid94164en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:02:45en
sync.item.modts2020.03.31 09:22:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOrságová, Jaroslavacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Anton Beláň, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kašpírek (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma „Testování lokátoru poruch na nesymetrickém vedení“. Vedoucí práce Ing. Topolánek přečetl svůj posudek a položil studentovi otázky. Student na otázky váhavě odpověděl. Oponentní posudek přečetla doc. Orságová a následně položila studentovi otázku týkající se metody měření impedancí. Student na tuto otázku odpověděl s pomocí. Doplňující otázku položil doc. Beláň na důvod výběru napěťové hladiny pro experiment. Student na otázku odpověděl. Další otázku zaměřil na aplikaci výsledků v praxi. Student otázku zodpověděl. Další otázku položil Ing. Kašpírek týkající se způsobu zemnění. Student odpověděl na otázku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record