• Telový dizajn 

    Bobáková, Natália
    Dlhodobou témou môjho umeleckého záujmu je pokus o prepojenie športu s umením prostredníctvom skúmania ľudského tela a pohybu. V bakalárskej práci nadväzujem na svoje predošle diela a snažím sa ďalej rozvíjať túto myšlienku. ...