Show simple item record

The project of turbines for small water power plant

dc.contributor.advisorHaluza, Miloslavcs
dc.contributor.authorDolinský, Filipcs
dc.date.accessioned2016-05-25T10:53:30Z
dc.date.available2016-05-25T10:53:30Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationDOLINSKÝ, F. Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92586cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58987
dc.description.abstractCieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný stav elektrární na riekach a záväzky Slovenskej republiky voči Europskej únii. V druhej kapitole sú zhrnuté základné rozdelenia turbín a poznatky o Šnekovej a Vírovej turbíne. Tretia kapitola sa zaoberá návrhmi technologických riešení, výpočtom základných rozmerov, hodnôť a ich porovnaním. U vybraného najoptimálnejšieho návrhu dochádza k určeniu potrebných parametrov pre konštrukciu ,stanovením nákladov na stavbu a určenie návratnosť investície.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with usage of hydropower potential of river profile by small hydro powerplant, sollution by Archimedes and Swirl turbines is designed. In the first part, current status of hydro powerplants in Slovakia is described and obligations of the Slovak republic to the EU are analyzed. In the second part, basic division and knowledge about Screw and Swirl turbine are sumarized. The third chapter deals with design, calculations and comparison of different kinds of turbines. Most optimal sollution is analyzed, design parameters are elaborated and building cost and return of investment are calculated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArchimedova skrutkacs
dc.subjectVírová turbínacs
dc.subjectvodná energiacs
dc.subjectmalá vodná elektráreňcs
dc.subjectobnoviteľné zdroje energiecs
dc.subjectenergetikacs
dc.subjectMVEcs
dc.subjectArchimedes screwen
dc.subjectSwirl turbineen
dc.subjecthydro energyen
dc.subjectsmall hydro powerplanten
dc.subjectrenewable energy sourcesen
dc.subjectenergeticsen
dc.subjectMVEen
dc.titleProjekt turbin pro malou vodní elektrárnucs
dc.title.alternativeThe project of turbines for small water power planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.extent3.56 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-15-12:11:26cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92586en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 14:32:24en
sync.item.modts2020.03.31 12:23:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMachů, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Lumír Hružík (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem BP formou názorné prezentace, ve které popsal lokalitu MVE a volbu turbíny a celkové řešení MVE vč. rybovodu. Zvláštní péči věnoval stanovení doby návratnosti investičních nákladů. Následovalo čtení posudků vedoucího a oponenta BP. Student pak zodpověděl otázky oponenta. Student reagoval na všechny položené dotazy načež předseda komise poděkoval za obhajobu a tuto část ukončil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record