Show simple item record

Risk of spare part of machines and equipment inventory control in decommissioning

dc.contributor.advisorKotek, Lubošcs
dc.contributor.authorJirka, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:25:34Z
dc.date.available2018-10-21T20:25:34Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationJIRKA, L. Rizika skladování zásob náhradních dílů strojů a strojního zařízení ve výběhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other93243cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/58994
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem vhodného postupu pro řízení zásob náhradních dílů strojů a strojních zařízení ve výběhu. Nalezení vlastní, účelné rovnováhy mezi existujícími riziky spojenými se zastavením strojního zařízení v důsledku nedostatku klíčového náhradního dílu a existujícími náklady na držení skladových zásob těchto položek je predikováno díky navrženému výpočtovému modelu zohledňujícímu především potenciální rizika. V důsledku vytipování klíčových parametrů ovlivňujících vlastní proces řízení zásob a následnému implikování těchto parametrů do uvažovaného modelu v rámci Analýzy stromu událostí je dosaženo vhodné kombinace eliminující celkové dopady zamýšlené redukce průměrné zásoby daných položek. Hlavní výhodou tohoto modelu je poté univerzálnost použití pro rozličné typy strojů a rovněž i odlišný pohled na řešení současné problematické situace vznikající právě při řízení zásob náhradních dílů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with design of a suitable approach for managing the supply of spare parts for machines approaching decommissioning. The appropriate balance between outstanding risks related to equipment downtime and costs of holding spare parts is predicted by proposed systematic algorithm. Determination of key parameters affecting the whole process of spare parts inventory management and their subsequent use as a basis for Event Tree Analysis lead to finding an optimum set-up, which mitigates the overall impact of the planned reduction in spare parts storage levels. The new approach has a number of advantages including versatility of application for many types of machines, as well as a different outlook on a solution for the current issue in spare parts management.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNáhradní dílcs
dc.subjectúdržbacs
dc.subjectvýběhový strojcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectanalýza stromu událostícs
dc.subjectSmart-Willemain.cs
dc.subjectSpare parten
dc.subjectmaintenanceen
dc.subjectobsolete machineen
dc.subjectrisken
dc.subjectEvent Tree Analysisen
dc.subjectSmart-Willemain.en
dc.titleRizika skladování zásob náhradních dílů strojů a strojního zařízení ve výběhucs
dc.title.alternativeRisk of spare part of machines and equipment inventory control in decommissioningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-13cs
dcterms.modified2016-06-15-09:14:26cs
thesis.disciplineKvalita, spolehlivost a bezpečnostcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid93243en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:06:34en
sync.item.modts2021.11.08 13:05:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŘezníčková, Hanacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dušan Maga, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (člen) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Blechta (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record