Show simple item record

The Study Manufacturing Process Control Selected Components

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorLočárková, Hanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:38:35Z
dc.date.available2018-10-21T16:38:35Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationLOČÁRKOVÁ, H. Studie řízení výrobního procesu vybrané komponenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92518cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59016
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá studií řízení výrobního procesu vybrané komponenty v akciové společnosti ŽĎAS. Touto komponentou je odlitek. První část je zaměřena obecně na výrobní proces odlitku, který začíná nabídkou, jejím zpracováním, návrhem výrobního postupu, výrobou odlitku včetně jeho zkoušení, dle požadavků zákazníka strojním opracováním, kdy poslední fází zakázky je přeprava výrobku k zákazníkovi. Druhá část je zaměřena na výrobní úsek formovny, kde jsou popsány vstupy a výstupy formovny, výroba formy a vyhodnocení plnění plánu výroby odlitků ve sledovaném období. V závěrečné části jsou uvedeny návrhy, které by měli vést ke zlepšení výroby, podmínky jejich realizace a možné přínosy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a study on production process management for a selected component of the joint-stock company ZDAS. This component is cast piece. The first section is paying attention to the production process of a cast piece, starting from the offer, offer processing, proposal of manufacturing process, production of a cast piece inclusive of testing and, according to customer´s requirement, rough machining, where the last phase of order is a transport of product to customer. Another section is focusing on the productional subdivision of the moulding shop, where the moulding shop inputs and outputs, the mould making are described as well as evaluation of the plan fulfilment of castings production in the monitored periond. The closing section contains proposals that should lead to the improvement of production, conditions of their implementation and potential contributions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzakázkacs
dc.subjectodlitekcs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectformovnacs
dc.subjectformovací směscs
dc.subjectshop orderen
dc.subjectcastingen
dc.subjectproduction procesen
dc.subjectmoulding shopen
dc.subjectmoulding mixtureen
dc.titleStudie řízení výrobního procesu vybrané komponentycs
dc.title.alternativeThe Study Manufacturing Process Control Selected Componentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-06-27-07:04:29cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92518en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:23:52en
sync.item.modts2019.05.18 02:42:27en
dc.contributor.refereeBednář, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record