Show simple item record

Production of the magnet holder

dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorKraval, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:40:07Z
dc.date.available2018-10-21T16:40:07Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKRAVAL, J. Výroba držáku magnetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92409cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59032
dc.description.abstractProjekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby držáku magnetu z materiálu DC03. Na základě literární studie problematiky stříhání, tažení, ohýbání a výpočtů bylo navržena výroba součásti v postupovém nástroji. Nástroj využívá normalizovaných komponentů a je upnut na klikovém lisu PE 100, s nominální tažnou silou 1000 kN. Závěr práce pojednává o ekonomickém zhodnocení navržené technologie výroby.cs
dc.description.abstractThis project developed within the engineering studies of M-STG submits a proposal of a production technology of production of the magnet holder made of DC03. Based on a literary study of the problem of cutting, drawing, bending and calculations manufacturing of the component in a production die was suggested. The production die uses a normalised component and is tightened on PE 100 crank press with nominal drawbar pull 1000 kN. The conclusion of the thesis deals with the economic benefit of the suggested manufacturing technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstřižná sílacs
dc.subjectohybcs
dc.subjecttaženícs
dc.subjecttažná sílacs
dc.subjectcutting forceen
dc.subjectbendingen
dc.subjecttowingen
dc.subjecttraction poweren
dc.titleVýroba držáku magnetucs
dc.title.alternativeProduction of the magnet holderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-20cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:01cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid92409en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:59:37en
sync.item.modts2020.03.31 13:02:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLidmila, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Jak souvisí deformační zpevnění s šířením dislokací, Frank-Readovým zdrojem? 2. Vysvětlete pojmy střižná vůle a vůle na hranu. 3. Uveďte jaké napětí je výsledkem v práci provedené numerické simulace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record