Zobrazit minimální záznam

Impact analysis of renovation on the normal price of a single-family house in Kyjov

dc.contributor.advisorKomosná, Miladacs
dc.contributor.authorKouřilová, Vendulacs
dc.date.accessioned2016-05-26T14:53:11Z
dc.date.available2016-05-26T14:53:11Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationKOUŘILOVÁ, V. Analýza vlivu rekonstrukce na obvyklou cenu rodinného domu v Kyjově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91425cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59061
dc.description.abstractÚkolem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv přestavba a modernizace na obvyklou cenu rodinného domu. Pro ocenění jsem si zvolila objekt, ve kterém jsem vyrůstala a který tedy dobře znám. Rodinný dům se nachází v malém jihomoravském městě Kyjově, v části Nětčice. Rodinný dům je podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Jeho výstavba byla dokončena v roce 1962. Od roku 1976 až do dnes bylo na objektu i pozemku provedeno několik úprav a modernizací, které byly poměrně dost finančně náročné. Rodinný dům je oceněn porovnávací metodou s využitím databáze podobných rodinných domů v Kyjově a dále nákladovou metodou podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. Ocenění je provedeno vždy ve dvou variantách – pro rodinný dům v původním stavu (rok 1985) a ve stávajícím stavu. Současně je navrženo několik variant přestaveb, které jsou v dnešní době obvyklé, a pro jednu z nich je sestaven položkový rozpočet. Výsledkem diplomové práce by tedy mělo být zjištění, zda je lepší koupit dům již po provedených přestavbách a modernizacích, nebo v původním stavu a provést tyto úpravy až následně.cs
dc.description.abstractThe subject of this master thesis is detection how the redevelopment and refurbishment affect regular price of family house. For valuation I chose the building in which I grew up so I know it very good. The family house is located in small south-moravian town Kyjov, in district Nětčice. The family house has a basement and two upper floors. Constructions were completed in 1962. Since 1976 many quite expensive redevelopment and refurbishment have been done. For property valuation is used method of direct comparison with the use of database of similar family houses in Kyjov and also cost method according to law number 441/2013 Sb. Valuation is done in two versions – for building in original condition (in 1985) and in current condition. All at once a couple of variants of redevelopment, which are common nowadays, and for one variant is made the itemized budget. Result of this master thesis should be detection if it is better to buy house after redevelopment and refurbishment or house in original condition and make these structural modifications until then.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný důmcs
dc.subjectnemovitá věccs
dc.subjectpřestavbacs
dc.subjectmodernizacecs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectoceňování nemovitostícs
dc.subjectmetoda přímého porovnánícs
dc.subjectnákladový způsob oceněnícs
dc.subjectobvyklá cenacs
dc.subjectFamily houseen
dc.subjectpropertyen
dc.subjectredevelopmenten
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectrefurbishmenten
dc.subjectanalysis of the marketen
dc.subjectproperty valuationen
dc.subjectmethod of direct comparisonen
dc.subjectcost methoden
dc.subjectregular priceen
dc.titleAnalýza vlivu rekonstrukce na obvyklou cenu rodinného domu v Kyjověcs
dc.title.alternativeImpact analysis of renovation on the normal price of a single-family house in Kyjoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.extent3.82 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-21-14:29:54cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91425en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.02.16 20:47:48en
sync.item.modts2018.10.21 13:09:41en
dc.contributor.refereeHlavinková, Vítězslavacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam