Show simple item record

A new production technology of a rotational part

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavcs
dc.contributor.authorSychra, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:24:06Z
dc.date.available2019-11-27T20:24:06Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationSYCHRA, J. Návrh nové technologie výroby rotační součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other89213cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59105
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby rotační součásti. K vytvoření návrhu součásti byl použit program SolidWorks. Podle navržených modelů byl v programu CNC Syntax Editor Free Edition vytvořen CNC program s využitím parametrického programování pomocí matematických funkcí. Na závěr je provedeno experimentální ověření funkčnosti součásti a porovnání s jiným typem a ekonomické zhodnocení vyrobené součásti.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on a new production technology of a rotational part. The SolidWorks software was used for create the component design. According to the proposed models, CNC program using parametric programming using mathematical functions was created in the CNC Syntax Editor Free Edition program. The final step was the experimental verification of the functionality and components compared with other type and the economical evaluation of manufactured components.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOdšťavňovačcs
dc.subjectSolidWorkscs
dc.subjectprogramování podle matematických funkcícs
dc.subjectCNC technologiecs
dc.subjectHAAS ST-10.cs
dc.subjectJuiceren
dc.subjectSolidWorksen
dc.subjectprograming by mathematical functionen
dc.subjectCNC technologyen
dc.subjectHAAS ST-10.en
dc.titleNávrh nové technologie výroby rotační součástics
dc.title.alternativeA new production technology of a rotational parten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-21cs
dcterms.modified2016-06-22-13:32:03cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid89213en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:13:57en
sync.item.modts2021.11.08 12:18:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFiala, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica (místopředseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1. Zdůvodnění volby materiálu 2. Rozbor konstrukce součásti 3. Popis zvolených nástrojů Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record