Show simple item record

Prototype Part Design Using the Reverse Engineering Technology and Rapid Prototyping

dc.contributor.advisorSlaný, Martincs
dc.contributor.authorLuňák, Václavcs
dc.date.accessioned2016-05-27T08:53:43Z
dc.date.available2016-05-27T08:53:43Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationLUŇÁK, V. Návrh prototypového dílu s využitím technologií reverzního inženýrství a rapid prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other92348cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59106
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na postup výroby součásti blinkru pro motocykl s využitím technologií reverzního inženýrství a Rapid Prototyping. Práce obsahuje stručný popis dostupných metod těchto technologií. V následujících částech se práce zabývá návrhem součásti a přípravou pro odlévání. Výroba součásti se provádí metodou FDM. Následně probíhá kontrola součásti 3D skenerem ATOS. Součást se porovná s původním návrhem součásti. Pro součást se vyrobí silikonová forma. Forma slouží pro odlévání dalších součástí. Na závěr se hodnotí ekonomické hledisko výroby silikonové formy s porovnáním s kovovými formami.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is dealing with the manufacturing process of a motorcycle turn signal part using the technologies of reverse engineering and rapid prototyping. The thesis contains a brief description of the available technological methods. The following chapters deal with designing the component and its preparation for casting. The component is manufactured using the FDM method. The quality check is performed by the ATOS 3D scanner, which compares the newly manufactured component to the original part. The next step is the preparation of a silicone mold, which is used to cast more parts. Finally, the cost-effectiveness of this method is compared to the method using metal molds.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectReverzní inženýrstvícs
dc.subjectRapid prototypingcs
dc.subject3D skenercs
dc.subjectsilikonová formacs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectblinkrcs
dc.subjectReverse engineeringen
dc.subjectRapid prototypingen
dc.subject3D scanneren
dc.subjectsilicone molden
dc.subjectFDMen
dc.subjectturn signalen
dc.titleNávrh prototypového dílu s využitím technologií reverzního inženýrství a rapid prototypingcs
dc.title.alternativePrototype Part Design Using the Reverse Engineering Technology and Rapid Prototypingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.extent2.14 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2016-06-15-15:05:49cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid92348en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:05:39en
sync.item.modts2021.11.08 12:23:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSámelová, Vendulacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co je to trojúhelníková síť? 2. Jaký materiál byl použit pro výrobu odlitého plastového modelu? 3. S jakou přesnostzí pracuje 3D scanner ATOS? 4. Proč jste zvolil zrovna metodu odlití plastu do silikonové formy? 5. Proč byla zvolena metoda 3D tisku FDM? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record