Show simple item record

Determining the amount of economic rent for low-energy buildings

dc.contributor.advisorKlika, Pavelcs
dc.contributor.authorBetáš, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:31:26Z
dc.date.available2018-10-21T19:31:26Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBETÁŠ, M. Stanovení výše ekonomického nájemného pro nízko energetické objekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91167cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59119
dc.description.abstractÚkolem diplomové práce je stanovení ekonomického nájemného u pasivního bytového domu. Práce nejprve definuje podstatné termíny spojené s tématem ekonomického nájemného, následně pokračuje teoretickým postupem stanovení ekonomického nájemného, které se skládá z nákladových položek a přiměřeného zisku. Stanovení ekonomického nájemného u pasivního bytového domu provedeme dosazením reálných hodnot do předem popsaného způsobu výpočtu. Výsledkem práce je stanovení ekonomického nájemného v celkem 8 variantách při měnících se mírách kapitalizace a diskontních sazbách pro dané byty. Zjištěné ekonomické nájemné je nakonec porovnáno metodou přímého porovnání s obdobnými byty a zhodnoceno.cs
dc.description.abstractThe task of the thesis is to determine the economic rent for passive residential building. Work first defines the essential terms related to the topic of economic rent, then it continues with theoretical determination of the economic rent, which consists of the costs and a reasonable profit. The determination of economic rent for residental Pasove building is done through inserting real values to a pre-described method of calculation. The result of diploma thesis is the determination of economic rents in number of 8 variants with varying degrees of capitalization levels and discount rates. Identified economic rents are finally compared by direct comparison with similar flats and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNájemnécs
dc.subjectekonomické nájemnécs
dc.subjectamortizacecs
dc.subjectnáklady na výnosy z nájemnéhocs
dc.subjectnájemné u pasivních bytových domůcs
dc.subjectpasivní bytový důmcs
dc.subjectRenten
dc.subjecteconomic renten
dc.subjectamortizationen
dc.subjectcosts of rental incomeen
dc.subjectpassive house rentsen
dc.subjectpassive appartment houseen
dc.titleStanovení výše ekonomického nájemného pro nízko energetické objektycs
dc.title.alternativeDetermining the amount of economic rent for low-energy buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-27cs
dcterms.modified2016-06-27-13:24:00cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91167en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:33:33en
sync.item.modts2019.04.03 07:59:56en
dc.contributor.refereeGardášová, Alenacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record