Show simple item record

Revision of an integrated management system with regard to the risk management methods

dc.contributor.advisorVymazal, Tomášcs
dc.contributor.authorŠubrtová, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:05:14Z
dc.date.available2018-10-21T16:05:14Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationŠUBRTOVÁ, M. Revize integrovaného systému řízení s ohledem na metody risk managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91447cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59120
dc.description.abstractPředmětem mé diplomové práce je provedení komplexní analýzy aktuálního stavu firmy. V práci jsou využity ekonomické a rizikové analýzy. Z ekonomických analýz je použita SWOT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a PEST analýza. Z rizikových analýz jsem vybrala analýzu stromu poruchových stavů FTA a posuzování bezporuchové činnosti člověka HRA. Analýza FTA je využita pro identifikaci možných příčin rizika a výpočtu pravděpodobnosti, že nepříznivé riziko nastane. Analýza HRA je použita k vyhodnocení vlivů lidské chyby na systém. Na základě těchto analýz jsou zjištěny nedostatky a jsou navržena vhodná zlepšení pro firmu.cs
dc.description.abstractThe subject of my thesis is to undertake a comprehensive analysis of the current status of the company. In the thesis the economic and risk analysis. For economic analysis is used SWOT analysis, Porter's five forces and PEST analysis. From risk analysis, I selected a fault tree analysis FTA and trouble-free assessment of human activities HRA. FTA is used to identify the possible causes of risk and calculate the probability that an unfavorable risk occurs. HRA analysis is used to evaluate the effects of human error on the system. Based on these analyzes identified shortcomings and to suggest effective improvements for the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKvalitacs
dc.subjectenvironmentcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectPEST analýza.cs
dc.subjectQualityen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectsafetyen
dc.subjectrisken
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter's five forces modelen
dc.subjectPEST analysis.en
dc.titleRevize integrovaného systému řízení s ohledem na metody risk managementucs
dc.title.alternativeRevision of an integrated management system with regard to the risk management methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-23cs
dcterms.modified2016-06-24-12:09:54cs
thesis.disciplineŘízení rizik stavebních konstrukcícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91447en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:08:53en
sync.item.modts2020.03.31 14:39:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBednářová, Bronislavacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Revize integrovaného systému řízení s ohledem na metody risk managementu. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record