Show simple item record

Impact analysis of the protected landscape area on the normal price of single-family houses in Náchod district

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorPošmura, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:31:26Z
dc.date.available2018-10-21T19:31:26Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationPOŠMURA, M. Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91559cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59128
dc.description.abstractDiplomové práce nese název „Analýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchod“. Prvním úkolem je ocenění pěti rodinných domů. Pro ocenění se využije tří metod: nákladová metoda podle vyhlášky, porovnávací metoda podle vyhlášky a metoda přímého porovnání. Druhým úkolem bude posouzení, zda chráněná krajinná oblast ovlivňuje cenu nemovitých věcí. Z tohoto důvodu byla vytvořena databáze rodinných domů v okrese Náchod a následně této vliv vyhodnocen. V závěru této diplomové práce jsou zjištěné ceny rodinných domů porovnány a vyhodnoceny.cs
dc.description.abstractThis thesis is titled "Analysis of the impact on the protected area of the market value of houses in district Náchod." The first goal is the valuation of five houses. For the valuation will be used three methods: cost method by decree, the comparative method by decree and market comparative method. The second goal will be to find out if the protected area affects the price of real property. For this reason will be made a database of houses in district and then this effect will be evaluated. At the end of this thesis will be observed prices of houses compared and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcenění nemovitých věcícs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectchráněná krajinná oblastcs
dc.subjectnákladová metodacs
dc.subjectporovnávací metodacs
dc.subjectobvyklá cena.cs
dc.subjectValuation of real propertyen
dc.subjectfamily houseen
dc.subjectprotected landscape areaen
dc.subjectcost methoden
dc.subjectcomparative methoden
dc.subjectusual price.en
dc.titleAnalýza vlivu chráněné krajinné oblasti na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Náchodcs
dc.title.alternativeImpact analysis of the protected landscape area on the normal price of single-family houses in Náchod districten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-22cs
dcterms.modified2016-06-22-15:48:55cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91559en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:33:37en
sync.item.modts2019.04.03 16:07:06en
dc.contributor.refereeHrubanová, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record