Show simple item record

Risk Management of a Project in a Particular Company

dc.contributor.advisorDoskočil, Radekcs
dc.contributor.authorBurianová, Evacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:16Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:16Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBURIANOVÁ, E. Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.cs
dc.identifier.other91491cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/59135
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá procesem projektového řízení, který bude řešit řízení rizik projektu ve vybrané společnosti. Pro dosažení hlavního cíle jsou využity metody projektového managementu. Podstatnou částí diplomové práce je analýza současného stavu společnosti XY, s. r. o., na kterou navazují další metody. Smyslem není jen odhalení rizik v projektu, ale také návrh jejich řešení, tak aby došlo ke snížení jejich dopadu či úplné eliminaci. V práci je aplikovaná metoda RIPRAN.cs
dc.description.abstractThe dissertation deals and projects process which is going to solve control of risks of the project in selected company. To achieve the main target are used the methods of project management. The main part of this dissertation is analysis of contemporary situation XY, s.r.o. and with that follows another methods. The main meaning is not only to find risks in project but the plan for these solution is to make effect lower or elimination. In this dissertation is difficult the methody RIPRAN.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRizikocs
dc.subjectprojektový managementcs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectmetoda RIPRANcs
dc.subjectRisken
dc.subjectproject managementen
dc.subjectcontrol of risksen
dc.subjectprojecten
dc.subjectthe method of RIPRANen
dc.titleŘízení rizik projektu v konkrétní společnostics
dc.title.alternativeRisk Management of a Project in a Particular Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-29cs
dcterms.modified2016-06-30-17:46:00cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid91491en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:25:45en
sync.item.modts2020.03.30 21:06:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHeinz, Vítcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázky k problematice přínosu pro zákazníka. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record